کوکب موسوی
معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی

 
۱۳۹۶/۱۰/۱۴

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان تشکیل شد

سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان در مورخ 1396/10/13 در محل دفتر کار جناب آقای دکتر رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی با تصمیم گیری درخصوص  4 موضوع ذیل برگزارگردید.
  • بخشنامه جدید ارزشیابی کارکنان ومدیران
  • دستورالعمل میز خدمت
  • بهره مندی از ظرفیتهای زنان وجوانان در پستهای مدیریت حرفه ای
  • توافق نامه توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری
در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورا،  در جلسه با نگاهی به جایگاه قانونی، وظیفه سیاست گزاری و تصمیم گیری در زمینه اصلاحات نظام اداری دستگاههای اجرایی، بر نقش راهبری و هدایت آن  در توسعه مدیریت و تحول اداری استان، تاکید فرمودند. ایشان همچنین با ارائه آماری از وضعیت کارکنان و ساختار دستگاههای اجرایی استان، تعداد کارکنان دولتی استان را حدود 152 هزار نفر اعلام نمود. براساس این آمار حدود 54 درصد کارکنان مرد و 46 درصد زن، 73 درصد رسمی،11 درصد پیمانی،16 درصد قراردادی هستند. حدود 22 درصدکارکنان دارای تحصیلات دیپلم وپاییین تر، 13 درصد فوق دیپلم، 52 درصد لیسانس، 10 درصد فوق لیسانس و3 درصد دکترا هستند. از میان این تعداد کارکنان دستگاههای دولتی، حدود 11 هزار نفر را کارکنان دستگاههای دارای بودجه استانی تشکیل میدهدکه با توجه به این آمار حدود 80 درصد کارکنان مرد و 20 درصد زن، 54 درصد رسمی، 20 درصد پیمانی و 26 درصد قراردادی می باشند. حدود 27 درصدکارکنان دارای تحصیلات دیپلم وپاییین تر، 10 درصد فوق دیپلم، 47 درصد لیسانس، 13 درصد فوق لیسانس و2 درصد دکترا هستند. تعداد کل پست های سازمانی دستگاههای اجرایی دارای بودجه استانی که در ساختار مصوب آن ها درج گردیده بالغ بر 14315 پست سازمانی است که از این تعداد 8319 پست سازمانی (58 درصد) با تصدی و تعداد 5996 پست سازمانی (42 درصد) آن بلاتصدی می باشد. تعداد پست های مدیریتی این دستگاهها بالغ بر 2505 پست است که حدود 30 درصد آن بلاتصدی می باشد.
در این جلسه استاندار محترم به سیاست گذاری شورا را در جهت تحقق اهداف تحول اداری وسلامت اداری اشاره کردند و تاکید نمودند که اشکالات اساسی دستگاههای اجرایی در ارائه بهترین خدمات با کمترین آسیب و حداکثر کرامت به ارباب رجوع می بایست بررسی شود و  برای رفع معضلات دستگاههای اجرایی در این زمینه میتوان با استفاده از اعتبارات پژوهشی، پژوهش ها را به این سمت سوق داد تا اشکالات برطرف شده و بهره وری محقق گردد.
ایشان در خصوص تکمیل فرم 3 دستورالعمل ارزشیابی کارکنان (فرم ارزشیابی مدیران استانی وشهرستانی که بایستی توسط استانداران وفرمانداران تکمیل گردد) نیز ضمن تاکید به رعایت برنامه زمانبندی، دستور فرمودند ارزشیابی سال 1396 برگرفته از شاخص­های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی باشد و برای سال 1397 نیز ازهم اکنون مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با همکاری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نسبت به تدوین شاخص­های محورهای اختصاصی برگرفته از اسناد بالادستی (برنامه عملیاتی برنامه ششم استان ، برنامه های سالانه و تکالیف واحدهای استانی درنقش و جایگاه ملی) و ماموریت­های اصلی دستگاهها، اقدام نموده و مطابق با برنامه زمانبندی دستورالعمل از فروردین ماه با ابلاغ به مدیران، عملیاتی گردیده  ودر مقاطع سه ماهه  میزان تحقق آنها را رصد نموده و به استاندار محترم گزارش نماید.
رئیس محترم شورای راهبری توسعه مدیریت در خصوص استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی به منظور حفظ کرامت ارباب رجوع و سلامت فرایند خدمت، بر تسریع در اقدامات لازم از سوی دستگاههای اجرایی و عملیاتی نمودن مصوبه تکلیف نمود. این اقدامات شامل برنامه ریزی جهت اجرای مفاد دستورالعمل، آموزش متصدیان میز خدمت، معرفی نماینده تام الاختیار به واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر طی مدت یک ماه پس از ابلاغ و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای این دستورالعمل در دستگاه و فراهم نمودن مکان، تجهیزات و تمهیدات اجرایی لازم، تنظیم گردش کار، نظارت بر اجرای وظایف، تامین و آموزش متصدیان میزهای خدمت و ایجاد هماهنگی و سازماندهی بین واحدهای اداری مراجعه شونده برای ایجاد میز خدمت مناسب در دستگاه اجرایی می باشد. همچنین مقرر گردید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ضمن ابلاغ مصوبه به دستگاهها، نسبت به اخذ اسامی نمایندگان آنها اقدام کند و برنامه ریزی لازم برای راهبری امور را در دستور کار قرار دهد. تامین زیرساخت ها و نیازهای دستگاههای اجرایی در خصوص استقرار میز خدمت الکترونیکی از طریق اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان انجام وتوسط سرپرست محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری پیگیری خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بازرسی­های نوبه­ای بر روند اجرای کار نظارت نموده وگزارش آنرا به استاندار محترم، شورا وسایر مراجع ذیربط ارائه دهد و از تجربیات دستگاههای موفق باهدف ترویج آن به سایر دستگاهها استفاده نماید.
تصویبنامه مورخ 1396/5/30 شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح دستورالعمل اجرای نحوه انتخاب وانتصاب مدیران حرفه ای بمنظور بهره مندی از ظرفیتهای زنان و جوانان در پستهای مدیریت حرفه ای یکی دیگر از مباحث این جلسه بود. طبق اهداف برنامه ششم، نسبت مدیران زن در پستهای مدیریتی تاپایان برنامه بایستی به 30% افزایش یابد. این شاخص در حال حاضر درکشور بین 5/8 تا 10درصد و دراستان بین 6-9 درصد است.
در ادامه جلسه هر کدام از اعضای حاضر، نقطه نظرات خود را در خصوص دستورات جلسه بیان نموده و بحث و تبادل نظر به عمل آمد. با عنایت به وقت نماز، موضوع چهارم به جلسه بعد موکول شد. 


منبع : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۱۲۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی می باشد..

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان
نظرسنجی