کوکب موسوی
معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی

 
۱۳۹۶/۰۷/۲۲

لزوم ثبت اطلاعات ساختار، تشکیلات تفصیلی و شاغلین دستگاه اجرایی متبوع در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی

بر اساس بخشنامه شماره 1443275 مورخ 96/7/18 سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تسریع در بررسی درخواست های دستگاهها و تهیه گزارشات دقیق و داشبوردهای مدیریتی در سطح ملی و استانی با برش دستگاهی لازم و همچنین با توجه به تبصره دو ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، باید به تائید سازمان اداری و استخدامی برسد، کلیه دستگاههای اجرایی موظف به ثبت اطلاعات ساختار، تشکیلات تفصیلی و شاغلین دستگاه اجرایی متبوع درسامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی حداکثر تا تاریخ 96/10/1 می باشند.
بر طبق این بخشنامه از تاریخ 96/10/1، پیگیری کلیه درخواست های دستگاههای اجرایی از سازمان اداری و استخدامی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها منوط به رعایت این موضوع می باشد.
همچنین نظر به برقراری ارتباط سیستمی میان سامانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها از تاریخ 97/1/1، هرگونه درخواست تأمین منابع مالی و بودجه برای کلیه دستگاههای اجرایی منوط به رعایت این موضوع می باشد.
متذکر می گردد موضوع نیز از طریق نامه شماره 1446758 مورخ 96/7/20 به کلیه دستگاههای اجرایی استان ارسال گردیده است.
نامه شماره 1446758 مورخ 96/7/20 


 


منبع : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
تعداد بازدیدها : ۲۳۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی می باشد..

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان
نظرسنجی